fbpx

תנאים

04/10/2022

תנאים והגבלות

ברוכים הבאים לאתר drcinikshop.com. DRCINIK® Shop ("www.drcinikshop.com") היא קמעונאית של מוצרי טיפוח לשיער, לרבות שמפו לשיער, סרומים לשיער, קצפים, ג'לים, תוספי שיער ומכשור רפואי המחויב לספק לך מוצרים באיכות גבוהה המתמקדים בעיקר בצמיחה מחודשת של השיער.

 

אנא קרא ועיין בתנאי שימוש אלה בקפידה לפני גישה או שימוש באתר זה. בשימוש ב-www.drcinikshop.com (כולל www.emrahcinik.com ואתרים, שירותים וכלים קשורים), אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים וההגבלות ("הסכם משתמש" או "הסכם") ולמדיניות הפרטיות הקשורה עבור www.drcinikshop.com.

 

שימוש באתר האינטרנט

על ידי שימוש באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 16 לפחות או מבקר באתר תחת פיקוח של הורה או אפוטרופוס. הגישה שלך והשימוש שלך במידע הכלול באתר כפופים לתנאי שימוש אלה. על ידי גישה ושימוש באתר זה, אתה מקבל, ללא הגבלה או סייג, את תנאי השימוש הללו.

בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא ניתן להעברה ולא בלעדי לגישה ולהשתמש באתר ולהצגת האתר בדפדפן האינטרנט שלך למטרת קניות בלבד של מוצרים הנמכרים באתר ולא לכל שימוש מסחרי אחר או שימוש מטעם צד ג' כלשהו. כל הפרה של הסכם זה תביא לביטול מיידי של הרישיון שניתן בפסקה זו ללא הודעה אליך. CINIK HAIR CARE LLC. שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל עת, אולי יהיה צורך בכך.

 

תוכן

CINIK HAIR CARE LLC. תעשה מאמצים סבירים כדי לכלול מידע מדויק ועדכני באתר זה, אך לא תיתן אחריות או הצהרות מכל סוג באשר לדיוק, מטבע או שלמותו. אתה מסכים שהגישה והשימוש באתר זה ובתוכן שלו הם באחריותך בלבד. CINIK HAIR CARE LLC. מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות של איכות משביעת רצון או התאמה למטרה מסוימת. שמור כפי שמותר בחוק, גם לא CINIK HAIR CARE LLC. אף צד המעורב ביצירה, ייצור או אספקה של אתר זה לא יישא באחריות לכל נזק, לרבות ללא הגבלה, נזקים ישירים, מקריים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, הנובעים מגישה, שימוש או אי יכולת להשתמש באתר זה, או שגיאות או השמטות כלשהן בתוכן. מגבלה זו כוללת נזקים לציוד המחשב שלך, או לכל וירוס שמדביק אותו.

 

 

פרטיות

CINIK HAIR CARE LLC. מכבדת את פרטיות משתמשי האתר שלו. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו שמסבירה את זכויות המשתמשים וחובותיהם ביחס למידע שנחשף באתר זה.

 

אתרי אינטרנט וקישורים של צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים שאין לנו שליטה עליהם. קישורים כאלה ניתנים רק למטרות נוחות. באופן דומה, ניתן לגשת לאתר זה מקישורים של צד שלישי שאין ל-CINIK HAIR CARE LLC. שליטה עליהם. CINIK HAIR CARE LLC. אינו נותן אחריות או מצג מכל סוג שהוא לגבי הדיוק, המטבע או השלמות של כל מידע הכלול באתרים כאלה ולא תהיה אחראית לכל נזק או פציעות מכל סוג שהוא הנובעות מתוכן או מידע כאמור. הכללת קישור כלשהו של צד שלישי אינה מעידה על אישורו על ידי CINIK HAIR CARE LLC.

 

מידע רפואי

אתר זה מכיל מידע כללי המתייחס למצבים רפואיים שונים והטיפול בהם. מידע כזה ניתן למטרות מידע בלבד ואינו נועד להחליף דיונים עם רופא או אנשי מקצוע מוסמכים אחרים בתחום הבריאות. בנוסף, אין להשתמש במידע הכלול במסמך זה לאבחון מצב בריאותי או בעיית כושר. כל ההחלטות לגבי הטיפול והניהול של כל מצב חייבות להיעשות עם איש מקצוע בתחום הבריאות, תוך התחשבות בהיסטוריה הרפואית האישית ובנסיבותיו של האדם. כל משתמש באתר זה צריך ליצור קשר עם הניתוח של הרופא או איש מקצוע מתאים בתחום הבריאות אם יש להם חששות כלשהם לגבי היבט כלשהו לגבי בריאותם.

  1. CINIK Shop אינה מתחייבת ולא תישא באחריות למידע המסופק באתר זה בנוגע להמלצות לכל מטרה בריאותית.

תוספי מזון לא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. אם את בהריון, נוטלת תרופות כלשהן או סובלת ממצב רפואי כלשהו, נא להתייעץ עם הרופא המטפל שלך לפני נטילת תוסף מזון. אין להשתמש בתוספי מזון במקום תזונה מגוונת ומאוזנת ואורח חיים בריא. המידע כאן מסופק אך ורק כקו מנחה לשימוש בעת דיון על תוכנית עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

מכשירי לייזר ברמה נמוכה לא נועדו לאבחן, לרפא או למנוע מחלות.

 

 

סימנים מסחריים

השם והלוגו של DR.CINIK® CINIK®, CINIK PLUS® הם סימנים מסחריים של CINIK HAIR CARE LLC. ואין להשתמש בו ללא אישור בכתב של CINIK HAIR CARE LLC. השימוש או השימוש לרעה בסימנים מסחריים אלה או בכל חומר אחר, למעט המותר כאן, אסור במפורש ועלול להפר את חוק זכויות היוצרים, חוק הסימנים המסחריים, חוק לשון הרע ולשון הרע, ותקנות וחוקי תקשורת. אנא שימו לב כי CINIK HAIR CARE LLC. אוכפת באופן אקטיבי ואגרסיבי את זכויות הקניין הרוחני שלה במלוא היקף החוק.

 

זכות יוצרים

כל התוכן באתר זה כפוף להגנה על זכויות יוצרים. זכויות יוצרים © 2021 CINIK HAIR Care LLC. הזכויות שמורות. אין להעתיק את התוכן של אתר זה אלא להתייחסות אינדיבידואלית לא מסחרית עם כל זכויות היוצרים או ההודעות הקנייניות האחרות שמורות, ולאחר מכן אין להעתיק, לשכפל או להפיץ מחדש בדרך אחרת. למעט כפי שצוין במפורש לעיל, אינך רשאי להעתיק, להציג, להוריד, להפיץ, לשנות, לשכפל, לפרסם מחדש או לשדר מחדש כל מידע, טקסט או מסמכים הכלולים באתר זה או בכל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל עבודה נגזרת המבוססת על תמונות, טקסט או מסמכים כאמור, ללא הסכמה מפורשת בכתב של CINIK HAIR CARE LLC. שום דבר הכלול במסמך זה לא יתפרש כמקנה במשתמע, בהסרה או בכל דרך אחרת כל רישיון או זכות לפי פטנט או סימן מסחרי כלשהו של CINIK HAIR CARE LLC. החברות המסונפות לה, או צד שלישי כלשהו.

 

בטל היכן שאסור

אתר זה ותכניו נועדו לעמוד בחוקים והתקנות בארה"ב. למרות שהמידע באתר זה נגיש למשתמשים מחוץ לארה"ב, המידע באתר מיועד לשימוש רק על ידי תושבי ארה"ב. במדינות אחרות עשויות להיות חוקים, דרישות רגולטוריות ופרקטיקות רפואיות שונות מאלה שבארה"ב.

 

חוק מסדיר

הסכם תנאי שימוש זה והשימוש שלך באתר יהיו כפופים לחוקים של ארה"ב.

 

מגוון

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה כזו תהיה ניתנת להפרדה מבלי להשפיע על האכיפה של כל שאר ההוראות. CINIK HAIR CARE LLC. שומרת לעצמה את הזכות לשנות או למחוק חומרים מאתר זה בכל עת, על פי שיקול דעתה. זכויות יוצרים © 2021 CINIK HAIR CARE LLC. מוגבל. הזכויות שמורות.

 

לשלוח הודעה
1
תמיכה בזמן אמת
Scan the code
שלום 👋
איך נוכל לעזור לך?