fbpx

הגנה על נתונים אישיים

04/10/2022

מידע על חוק ההגנה על נתונים אישיים

מטרת חוק הגנת נתונים אישיים מס' 6698 היא להגן על זכויות יסוד וחירויות של אנשים, במיוחד הזכות לפרטיות, בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ולקבוע חובות, עקרונות ונהלים אשר יחייבו אנשים טבעיים או משפטיים המעבדים נתונים אישיים.

מידע זה על הגנה על נתונים אישיים מסביר את מדיניות ההגנה והעיבוד של הנתונים האישיים שלנו ושל Ltd. העברה, שימוש והגנת הנתונים האישיים שלך במהלך השירותים שבוצעו על ידי ERC Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd.(להלן: Poliklinik).

במסגרת חוק הגנת נתונים אישיים מס' 6698 (להלן "חוק" ו/או "KVKK") והחקיקה הרלוונטית,   הנתונים האישיים שלך יעובדו רק על ידי המרפאה שלנו בתפקיד של בוחן נתונים במסגרת המתוארת להלן ובהתאם לתקנות משרד הבריאות ולחקיקה אחרת.

 

 1.  המידע האישי שלך שנאסף על ידינו

אנו אוספים מידע רב ממטופלינו במסגרת שירותי הבריאות שאנו מספקים. המידע הנזכר שנאסף על ידנו נאסף בהתאם לעקרונות ותנאי עיבוד הנתונים בחוק הגנת נתונים אישיים מס' 6698 בכל נסיבות. המידע שאנחנו אוספים ממך למטרות המתוארות בסעיף 2 עשוי לכלול:

פרטי הזהות שלך: שמך, שם משפחה, מספר זהות TR, מספר דרכון או מספר זהות TR זמני, מקום ותאריך לידה, שם האם ושם האב, מצב משפחתי, מין, קבוצת דם, ביטוח ו/או מספר פרוטוקול המטופל. ועוד נתוני זיהוי,

פרטי הקשר שלך: הכתובת שלך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ונתוני איש קשר אחרים,

הנתונים האישיים שלך המתקבלים כאשר אתה יוצר איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני, מכתב או אמצעים אחרים, עם רישומי השיחות הקוליות שלך שנשמרו על ידי נציגי לקוחות או שירותי מטופלים בהתאם לתקנים של המוקד הטלפוני;
הנתונים הפיננסיים שלך כגון פרטי כרטיס אשראי רק על התלוש, פרטי חיוב,

הנתונים שלך על נתוני ביטוחי בריאות פרטיים ונתוני מוסד לביטוח לאומי לצורך מימון ותכנון שירותי בריאות,
המידע הבריאותי שלך: הדוחות הרפואיים של המטופל שלך, נתוני אבחון, נתונים ביומטריים וגנטיים, תוצאות מעבדה, תוצאות בדיקות, נתוני בדיקה, מידע על תור, כולל אך לא רק מידע על המרשם שלך, כל מיני מידע בריאותי ונתונים שהתקבלו במהלך או כתוצאה משירותי אבחון, טיפול וטיפול רפואי,

המשובים שלך כגון שאלונים שמולאו על ידי מטופלים, מכתבי תודה ותלונות, תוצאות שביעות רצון,

המשובים שלך כגון שאלונים שמולאו על ידי מטופלים, מכתבי תודה ותלונות, תוצאות שביעות רצון,

האודיו והתמונות שלך המתקבלים מהקלטות המצלמה המוקלטות כל הזמן בשטחים המשותפים בהתאם לחקיקה בפוליקליניקה שלנו,

נתוני הבריאות שלך ונתונים אישיים נוספים שאתה שולח או מזין לכל האתרים השייכים למרפאת החוץ שלנו.

 

 1.  מטרות עיבוד המידע האישי שלך

בגדר חקיקת שירותי בריאות שהינו שירות לציבור ובהתאם לחוק מס' 6698; המרפאה שלנו כמנהלת הנתונים, מעבדת נתונים אישיים המתקבלים בקשר לשירותים שהיא מציעה:

 1. מילוי חובותינו המשפטיות בחוק המכונן שירותי בריאות מס' 3359, צו חוק מס' 663 על הארגון וחובותיו של משרד הבריאות ושלוחותיו, תקנות עיבוד ופרטיות של נתוני בריאות אישיים ותקנות רלוונטיות נוספות,
 2. הגנה על בריאות הציבור, רפואה מונעת, אבחון רפואי, ביצוע שירותי טיפול וטיפול, תכנון וניהול שירותי בריאות ומימון,
 3. תכנון וניהול התפעול של הפוליקליניקה שלנו,
 4. כדי להודיע לך על הפגישה אם יש לך פגישה,
 5. שיתוף המידע המבוקש עם משרד הבריאות ומוסדות ציבור וארגונים רלוונטיים בהתאם לחקיקה הרלוונטית,
 6. ניתוח שירותי הבריאות בהם אתם משתמשים לפיתוח ושיפור שירותי הבריאות ואחסון נתוני הבריאות שלכם,
 7. מאמת את זהותך,
 8. נקיטת כל האמצעים הטכניים והמנהליים הדרושים במסגרת אבטחת המידע של המערכות והיישומים שבהם נעשה שימוש,
 9. הגנה על המידע אודות נתוני הבריאות שלך, אשר יש לשמור בהתאם לחקיקה הרלוונטית,
 10. אספקת המידע הדרוש בהתאם לבקשות ולבדיקות של מוסדות רגולטוריים ופיקוח ורשויות רשמיות,
 11. שיתוף המידע המבוקש עם חברות ביטוח פרטיות במסגרת מימון שירותי בריאות,
 12. פעילויות שיפור איכות וביצוע ניהול סיכונים,
 13. מדידת שביעות רצון של המטופלים ומענה לכל השאלות והתלונות שלך בשירותי הבריאות שלנו,
 14. יצירת קשר אליך על מנת ליידע אותך על השירותים שלנו (מודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, שיחה),
 15. רכש של תרופות או מכשירים רפואיים,

וללא הגבלה לאלו, ניתן לעבד אותו למטרות ביצוע ופיתוח אבחון רפואי, שירותי טיפול וטיפול, תכנון וניהול שירותי בריאות ומימון, הגברת שביעות רצון המטופלים, מחקרי מחקר ופיתוח הקשורים למטרות אלו ודומות לה. הפרה של זכויותיך האישיות לא תתאפשר במהלך עיבוד הנתונים.

 

 1. העברת הנתונים שלך לבני אדם וארגונים

3.1. בהתאם לחקיקה הרלוונטית, המידע האישי שלך יירשם, יאוחסן, יסווג, יעובד, יועבר ויעודכן בסביבה הפיזית ו/או האלקטרונית והנתונים שלך עשויים להיות משותפים על פי בקשת מוסדות רשמיים, מוגבלים להיקף הבקשה, במקרים המותרים בחקיקה (עם בתי משפט, משרדי התובע הראשי, משרדים, כל המוסדות הרשמיים בעלי הסמכות לבקש, וכו').

3.2. הנתונים האישיים שלך ישותפו עם הבאים במסגרת חוק מס' 6698 וחקיקה רלוונטית אחרת ולמטרות המצוינות לעיל, מוגבלת לתחום הבקשה:

 • בהתאם למטרות בסעיף 2 לעיל, על ידי הבטחה שננקטים כל האמצעים הטכניים והמנהליים הדרושים על מנת להבטיח את רמת האבטחה המתאימה בהתאם ל-KVKK ולחקיקת הבריאות הרלוונטית; מוסדות או ארגונים המורשים על פי חוק יסוד שירותי הבריאות מס' 3359, צו חוק מס' 663 על הארגון וחובותיו של משרד הבריאות ושלוחותיו, תקנת עיבוד ופרטיות נתוני בריאות אישיים וחקיקה רלוונטית אחרת, חברות הביטוח הפרטיות,
 • המנהלת הכללית לביטחון וסוכנויות אכיפת חוק דומות,
 • המנהל הכללי של מפקד האוכלוסין,
 • אגודת הרוקחים הטורקית,
 • ארגונים מקומיים/זרים וצדדים שלישיים אחרים איתם אנו מקבלים שירותים ומשתפים פעולה כדי לבצע את הפעילויות שלנו,
 • במקרה של סכסוך משפטי אפשרי, עורכי הדין שלנו במרפאה,
 • נציגי מוסדות רשמיים המוסמכים לבקר את המוסדות שלנו,
 1.  שיטות ועילות משפטיות לעיבוד מידע אישי

המידע האישי שלך נאסף באמצעות כל צורות של תקשורת בעל פה, כתובה ודיגיטלית, כל עוד הם משרתים את המטרות הנ"ל על מנת לעמוד בהתחייבויות החוזיות והחוקיות של הפוליקליניקה שלנו.

 

 1.  זכויותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך

במידה והנתונים האישיים שלך מעובדים על ידי המרפאה שלנו כאחראי על נתונים, יש לך את הזכויות הבאות בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת נתונים אישיים.

 • למידה האם הנתונים האישיים שלך עובדו או לא,
 • בקשת מידע על המידע האישי שלך אם יעובד,
 • למידה של מטרת העיבוד והאם נעשה בו שימוש בהתאם למטרתו,
 • לימוד הצדדים השלישיים שאליהם הועבר, בקשת תיקונם במקרה של עיבוד חלקי או שגוי,
 • לבקש מחיקה או הסרה של נתונים אישיים במסגרת התנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק מס' 6698, מבלי לגרוע מהחובה החוקית בדבר אחסון ושמירת רישומי חולים הנדרשים בחקיקת הבריאות,
 • בקשת הודעה על העסקאות שנעשו במסגרת התיקון, המחיקה או ההשמדה הנזכרים לעיל, לצדדים השלישיים שאליהם הועברה,
 • התנגדות להופעת תוצאה נגדך על ידי ניתוחה באופן בלעדי באמצעות מערכות אוטומטיות,
 • אם נגרם לך הפסד עקב עיבוד בלתי חוקי, בקש את פיצוי הנזק.
 • המרפאה שלנו תסיים את הבקשה ללא תשלום בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך שלושים יום, בהתאם לאופי הבקשה. עם זאת, אם התהליך מצריך עלות נוספת, העמלה שנקבעה על ידי המועצה להגנה על נתונים אישיים תיגבה על ידי המרפאה שלנו.

 

 1.  אבטחת נתונים

כמרפאה שלנו, ברצוננו להצהיר כי אנו נותנים את החשיבות הגבוהה ביותר להגנה ואבטחת המידע האישי שלך, נוקטים בכל אמצעי האבטחה הטכניים והמנהליים שיש לנקוט בהתאם לתקנים ונהלי אבטחת מידע, לפעול מתוך מודעות לכך שאבטחת נתונים אישיים נמצאת בחזית בכל המוצרים והשירותים שלנו שאנו מציעים לך ואמצעי האבטחה הנזכרים מיושמים תוך התחשבות בכל הסיכונים האפשריים, תוך התחשבות באפשרויות הטכנולוגיות, וכי כל הרגישות הנדרשת מוצגת בעניין זה.

לשלוח הודעה
1
תמיכה בזמן אמת
Scan the code
שלום 👋
איך נוכל לעזור לך?